Profile

Personal Profile

Name: Zieghart - นายปัด

Contact: zieghart(at)hotmail.com

Gender: male

Birthday: 7 Nov 1995

Location: หอพัก ณ วังหลัง

Website: -

About me: ขอต้อนรับสู่ blog ของนักเรียนหมอความจำสั้น กับมุมมองเล็กๆต่อโลกใบใหญ่ๆ

blog นี้เหมือนเป็น jigsaw ที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวของผม ผ่านแง่มุมต่างๆของชีวิต ทั้งความคิด ความรู้ ความชอบ และความสนใจ

...มุมมองเล็กๆของคนหนึ่งคน ไม่สามารถเห็นโลกได้ครบทั้งใบ

...แต่ถ้าหากมุมมองเล็กๆ ได้มารวมกัน ...ภาพที่เห็น ก็จะกว้างขึ้น กว้างขึ้น

ผมเชื่อว่า blog นี้ จะถ่ายทอดตัวตนของผม ในฐานะชิ้นส่วนหนึ่งของโลกกลมๆใบนี้ ให้กับ jigsaw ท่านอื่นๆได้ครับ ^^